Crucea

BATRANI:
Centru rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice [8730 CR-V-I]:
Tip Serviciu: PUBLIC
Serviciu: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina
Furnizor: Primăria Comunei Crucea – Compartiment asistență Socială
Adresa: sat Stupina, Sos. Constanței, nr. 2 A
Font Resize