Obiective / Grupul ţintă

Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL: Consolidarea capacităţii sectorului neguvernamental în vederea susţinerii dezvoltării mecanismului naţional de incluziune socială prin elaborarea de politici publice predictibile şi fundamentate vizând dezvoltarea capacităţii de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare în domeniul serviciilor sociale prin implicarea activa a profesionistilor din structura sectorului neguvernamental si al autoritatilor publice locale.

Obiectivul general al proiectului se circumscrie abordării strategice din SCAP şi anume de a „consolida rolul pe care societatea civilă, mediul academic şi cielalţi parteneri sociali relevanţi trebuie să îl aibă într-un stat modern, respectiv acela de a contribui constant cu analize, evaluări şi formulări de politici alternative şi de a monitoriza activitatea autorităţilor publice”.

Proiectul, prin amploarea activităţilor propuse şi în special prin politica publică propusă, vine să aducă o contribuţie directă atingerii OS 1.1. POCA „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP”. Astfel, prin rezultatele aşteptate şi prin indicatorii asumaţi, proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor din POCA, respectiv: – contribuie la realizarea indicatorului 5S6 cu un procent de 5% (proiectul propune 1 ONG din regiunea mai puţin dezvoltată care a formulat şi promovat o politică publică alternativă faţă de 20 (16 din zone mai puţin dezvoltate şi 4 din zonele dezvoltate ( ONG-uri şi parteneri sociali asumaţi prin program); – contribuie cu realizarea indicatorului 5S44 cu un procent de 2,86% (proiectul propune 1 ONG din regiunea mai puţin dezvoltată sprijinit pentru a formula şi promova o politică publică
alternativă faţă de 35 ONG-uri şi parteneri sociali asumaţi prin program atât din zone dezvoltate – 7 cât şi mai puţin dezvoltate – 28); – contribuie cu realizarea indicatorului 5S45 cu un procent de 19,05% general la care se va aplica prorata programului (proiectul propune 125 persoane din structura ONG să participe la programe de formare faţă de 525 (423 din zone mai puţin dezvoltate şi 102 din zonele dezvoltate) ONG-uri şi parteneri sociali asumaţi prin program).
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS 1 – Întărirea capacităţii instituţionale a ONG-urilor pentru elaborarea politicilor publice privind cadrul procedural pentru identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate
2. OS 2 – Formularea de politică publică în domeniul serviciilor sociale ca element important al dezvoltării societăţii;
3. OS 3 – Creşterea competenţelor profesionale ale profesioniştilor din structura ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul serviciilor sociale în tematici privind managementului de caz al serviciilor sociale şi comunicarea si facilitarea colaborarii cu persoane din structura administratiei publice locale.
4. OS 4 – Stimularea spiritului de iniţiativă şi favorizarea de acţiuni de advocacy pentru sensibilizarea actorilor instituţionali de la nivel local şi central cu privire la politica publică propusă. 

Grupul ţintă

Grupul ţintă al proiectului este constituit din persoane care activează în structura ONG-urilor cu activitate reprezentativă în domeniul serviciilor sociale, specialişti din structura autoritatilor publice locale (UAT şi DGASPC). Grupul ţintă va fi implicat activ în toate activităţile proiectului şi trebuie să menţionăm că la definirea prezentului proiect au avut loc discuţii şi reuniuni cu diferite organizaţii private şi publice astfel încât proiectul să se implementeze pe principiul realităţii şi axat pe nevoia identificată de profesionişti.

Membri grupului ţintă selectat pentru proiect vor fi atât resurse în etapele implementării activităţilor de elaborare Hartă servicii sociale şi Politici Publice, cât şi beneficiari directi ai proiectului, elemente multiplicatoare in programul de formare, implementare efectivă şi diseminarea rezultate obţinute, precum si actori relevanţi pentruviitoare parteneriate în domeniu. Rolul acestor organizaţii s-a dovedit a fi important pe parcursul timpului prin serviciile inovatoare pe care le-au implementat, prin proiectele pilot susţinute prin care au făcut demonstraţia unor servicii sociale eficiente şi centrate pe nevoia reală a comunităţii şi prin modul în care au ştiut să promoveze aceste modele inovatoare pentru a fi preluate şi finanţate în cadrul unor sisteme publice de finanţare.

Numărul total al persoanelor aparţinând grupului ţintă sunt 160 persoane, iar structura grupului ţintă a proiectului este constituită astfel: – 100 persoane din structura organizaţiilor neguvernamentale active şi reprezentative în domeniul serviciilor sociale; – 40 persoane implicate în activităţile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor din mediul rural şi urban din judeţele Satu-Mare şi Constanţa; – 20 persoane implicate în activităţile de asistenţă socială, monitorizare şi
supervizare de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare şi Constanţa;

Font Resize