Justificare

Buna guvernare în domeniul serviciilor sociale

Comisia Europeana, in cadrul Metodei Deschise de Coordonare acorda o atentie deosebita servicii sociale de interes general, subliniind rolul major pe care acestea le au in promovarea unei societati incluzive si in cresterea capacitatii individului de a participa in societate.
Serviciile sociale au un rol important de asemenea in atingerea obiectivelor fundamentale ale UE, incluzand cresterea gradului de ocupare, incluziune sociala si crestere economina.

Serviciile sociale de interes general sunt un important mecanism de realizare a politicilor sociale axate pe promovarea oportunitatilor pentru toti si un domeniu strategic pentru implementarea Strategiei EU 2020. In Romania, regandirea sistemului national de servicii sociale a inceput inca din anul 2003 prin adoptarea OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata prin Legea nr.515/2004, amendata prin OG nr. 86/2004, ulterior redefinit, prin Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala care a avut scopul de a reglementa in mod unitar organizarea sistemului.

Cadrul legislativ elaborat a dorit sa reglementeze instrumentele si mecanismele de lucru pe care furnizorii de servicii sociale trebuie sa le utilizeze, dar inca exista multe probleme in finalizarea acestora si mai ales in implementarea efectiv. Cauzele sunt destul de complexe si se refera la lipsa de personal specializat, lipsa informarii, dar si neconcordantele legislative existente intre legea cadru de organizare a sistemului si legislatia care reglementeaza politicile sectoriale (copii, persoane cu handicap, victimele violentei domestice, etc.). Exista discrepante majore de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunitatilor din RO, iar acest fapt trebuie ameliorat prin existenta unor pachete minime de servicii necesare, coroborat cu instrumente de implementare si finantare unitare.

Un alt element major ce s-a dorit a fi imbunatatit de acest act normativ a constat in clarificarea tipologiei serviciilor sociale, coreland-o cu asumarea responsabilitatii dezvoltarii acestora de catre autoritatile publice. Si aici se gasesc probleme in implementarea prevederilor actului normativ, mai ales in ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor sociale primare si asumarea responsabilitatilor de catre serviciul public de asistenta sociala organizat la nivel local. Avand in vedere importanta dezvoltarea acestor tipuri de servicii, care in general constau in prevenirea situatiilor de dificultate a membrilor comunitatii, eforturile trebuie depuse pentru a implica mai mult sectorul neguvernamental in aceste cazuri tinand cont de experienta acumulata de acestia de-a lungul timpului si mai ales de flexibilitatea lor in implementarea concreta a serviciilor.

Urmare a unor studii realizate cu privire la situatia actuala a dezvoltarii serviciilor sociale in Romania, rezultatele au aratat ca sistemul are inca multe lipsuri si incoerente, avand o dezvoltare inegala mai ales in ceea ce priveste mediul rural. Implicarea autoritatilor publice locale in organizarea sistemului este ocazionala, acestea fiind active doar in municipii si orase, si numai daca in acel mediu se remarca o prezenta reprezentativa a sectorului organizatiilor neguvernamentale se pot constata imbunatatiri in situatia sociala a cetatenilor.
Reforma in domeniul asistentei sociale a fost dificila. Finantarea, administrarea si responsabilitatile pentru dezvoltarea serviciilor sociale a fost transferata la nivel local, respectiv judetean unde fondurile si resursele umane sunt foarte limitate, dar in acelasi timp neoferind alternative pentru a facilita si sprijini implicarea ONG-urilor. In consecinta, serviciile sociale asigurate in prezent sunt fragmentate si caracterizate de inegalitate.

Importanta serviciilor sociale in dezvoltarea comunitara si implicit in cresterea bunastarii generale este reiterata in diferitele analize realizate la nivelul UE de unde au reiesit urmatoarele aspecte fundamentale:
– Resursele financiare in serviciile sociale si de sanatate se ridica in anul 2013 la aproximativ 9,5% din PIB-ul UE, iar marea majoritate a fondurilor provin din sectorul
public;
– Constrangerile financiare determina necesitatea cautarii de fonduri complementare astfel incat sa se poata acorda servicii de calitate;
– Statele Membre sunt angajate in demersurile de a oferi servicii bazate pe principiul universalitatii, echitatii, solidaritatii si calitatii chiar si in aceasta perioada de crestere a cererii de servicii tot mai diversificate;
– se cauta strategii moderne pro-active de bunastare care sa asigure eficienta si eficacitatea cheltuielilor sociale;
– Acordarea de prioritate modernizarii serviciilor sociale de interes general ca raspuns la schimbarile sociale si economice cu care societatea se confrunta: imbatranirea, schimbari de roluri intre sexe, flexibilizarea pietei muncii;
– Avand in vedere ca nevoia de servicii este din ce in ce mai complexa si sofisticata, este necesar ca dezvoltarea serviciilor sa promoveze orientarea spre beneficiar,
precum si sa acorde importanta acestuia si totodata sa faciliteze accesul la drepturile sociale;
– Scopul principal al cresterii eficientei si eficacitatii furnizarii serviciilor sociale trebuie sa se bazeze pe: cresterea utilizarii instrumentelor de masurare a performantei, imputernicirea beneficiarilor si utilizarea mecanismelor de implicare a beneficiarilor, dezv. de servicii integrate si descentralizarea;
– Tendintele la nivel european sunt ca Statul sa devina din ce in ce mai putin furnizor dar sa-si creasca rolul de reglementare si garantare a furnizarii serviciilor sociale,
precum si sa fie in continuare principala sursa de finantare.

In acest context european, Romania a inregistrat o dezvoltare a sistemului de servicii sociale, dar cu toate acestea se afla inca in urma multor state din UE in ceea ce priveste gradul de ocupare din sector (4% fata de 9,6% UE), inexistenta formelor de angajare flexibile (contracte cu timp partial de lucru), ponderea foarte redusa a chelt. cu serviciile sociale in PIB (RO se afla pe penultimul loc in UE), un grad redus de acoperire a nevoilor sociale cu servicii sociale. Pentru a putea sa-si indeplineasca aceasta obligatie de Stat Membru, trebuie sa-si sporeasca eforturile ca legislatia existenta si fie eficienta si efectiv implementata, iar serviciile sociale, mai ales cele primare, sa fie dezvoltate pana in cea mai mica comunitate.

Sistemul de servicii sociale este poate cel mai important sistem in care organizatiile neguvernamentale sunt cele mai implicate si active avand in vedere traditia acestora in actiuni de sprijinire a bunastarii celor mai vulnerabili din societate. Astfel, „vocea” acestora este important a fi auzita in procesul de formulare a politicilor publice, sa fie un partener acceptat si implicat in dezvoltarea si implementarea mecanismelor din acest domeniu si trebuie ca preconceptia de „element de presiune” sa fie eliminata.

Proiectul nostru vine sa consolideze acest rol al ONG-urilor active in sistemul de servicii sociale si in acelasi timp sa contribuie la realizarea OS II – Implementarea unui management performant in administratia publica, OS II.1. – Cresterea coerentei, eficientei, predictibilitatii si transparentei procesului decizional in administratia publica din SCAP 2014 – 2020 (HG 909/2014). Astfel, ceea ce proiectul isi propune va contribui clar si real la realizarea actiunilor prevazute la pct.II.1.6. pentru Dezv. capacitatii societatii civile, mediului academic si a altor parteneri sociali relevanti (sindicate, patronate etc.) de a sustine si promova reforma administratiei publice.

Proiectul vine sa ofere o solutie la nevoile sociale prin oferirea de instrumente si metode de abordare a cazurilor sociale inca din faza de identificare a problemei, pana la faza de evaluare a rezultatului interventiei. Planificarea strategica a resurselor si interventiilor este o parte importanta a activitatilor proiectului, precum si etapa de monitorizare si evaluare a impactului interventiilor. Toate aceste etape vor fi analizate cu expertii din structurile ONG-urilor active in domeniu, precum si cu parteneri strategici din cadrul autoritatilor astfel incat politica publica sa fie elaborata printr-o abordare participativa si asumarea acesteia ulterioara sa fie mai usoara. Politica publica si instrumentele elaborate ce vin sa sustina punerea unitara in practica a mecanismelor din sistemul de servicii sociale, au fost mereu solicitate de profesionistii din domeniu si prin acest proiect dorim sa facem un pas important in acest sens.

Proiectul se va pilota la nivelul a 2 judete, respectiv Satu Mare si Constanta, pentru a demonstra eficienta si aplicabilitate urmand ca ulterior aceasta propunere sa fie generalizata.
Elaborarea unor propuneri concrete de solutionare a deficientelor constate in domeniul serviciilor sociale, prin neimplementarea reglementarilor si inexistenta de mai bine de 5 ani a legislatiei secundare aplicabile Legii 292/2011, se incadreaza in prioritatile stabilite prin acest proiect. Imbunatatirea procesului de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea unui minim de servicii la nivelul fiecarei comunitati, in special din mediul rural, si prin dezvoltarea unui instrumentar unitar de furnizare a acestora, va contribui la eliminarea discrepantelor de dezvoltare a regiunilor RO, dar ceea ce este mai important la o crestere a calitatii vietii cetatenilor din acele comunitati.

Proiectul „Buna guvernare in domeniul serviciilor sociale” are ca obiective specifice identificarea disfunctionalitatilor reglementarilor din domeniu, identificarea de solutii pentru remedierea acestora, precum si acordarea de sprijin furnizorilor publici si privati de servicii sociale (prin stimularea participarii active la procesul de elaborare a politicii publice, participarea la sesiunile de formare, etc) in implementarea corespunzatoare a legislatiei si realizarea de propuneri pentru un cadru legislativ secundar ce vine sa implementeze prevederile Legii nr.292/2011.

Neinitierea imediata a unui demers precum cel propus prin proiect, respectiv lipsa de interventie asupra situatiei existente din sistem va conduce la perpetuarea actualelor disfunctionalitati si in acelasi timp, existenta unui cadru legislativ neunitar, incoerent si neprevizibil, caracterizat prin paralelisme, vid legislativ, reglementare insuficienta, probleme de interpretare, etc.) si astfel atingerea OT 11 al POCA, precum si OS 1.1 POCA nu vor putea fi in totalitate atinse pentru domeniul „servicii sociale”.

Font Resize