Promovarea şi diseminarea iniţiativelor proiectului.

Subactivitatea 5.1. – Realizarea promovării şi informării asupra activităţilor proiectului
În vederea promovării activităţilor derulate în cadrul proiectului, se va elabora identitatea vizuală a acestuia, iar pe toată durata implementării vor fi elaborate şi difuzate materiale promoţionale ce vor reprezenta kit-ul de promovare ce va fi acordat membrilor grupului ţintă şi participanţilor la activităţile proiectului. – 100 pliante descriere proiect; – 300 broşură prezentare politică publică; – 3 roll-upuri proiect; – 400 caiet notiţe; – 400 set instrumente de scris personalizate; – 400 umbrele personalizate; – 20 afişe A3 cu informaţii despre proiect ce vor fi postate la locaţiile de desfăşurare a activităţilor într-un loc vizibil publicului.

Activitatea are un caracter transversal, contribuind atât la promovarea proiectului încă de la început prin redactarea unui de pliante de prezentare, precum şi prin diferite evenimente şi materiale de promovare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.

Astfel, pe lângă materialele promoţionale, se vor redacta şi materiale informative cum ar fi: 2 comunicate de presă cu ocazia diferitelor evenimente (conferinţele de diseminare proiect, demararea proiectului), 3 buletine informative ce vor fi postate pe site-ul proiectului şi vor fi distribuite pe site-urile diferitelor ONG-uri din domeniu, precum şi autorităţilor publice interesate, 1 articol în revista de specialitate „Calitatea vieţii”.

Pentru a avea o imagine corporativă a proiectului, cu ajutorul contractorului selectat, se va elabora imaginea vizuală a proiectului ce va include toate elementele de identificare conform Manualului de identitate vizuală pentru PODA. Această abordare permite o mai bună identificare şi localizare a activităţilor proiectului. Aceste elemente vor fi incorporate în documentele prezentate cu ocazia diferitelor reuniuni.

În cadrul acestei activităţi se va realiza şi site-ul proiectului, ca legătură a site-ului oficial al solicitantului, precum şi pagina de facebook a proiectului, care va avea aceeaşi identitate vizuală ca cea utilizată pentru materialele promoţionale. Pagina de internet va fi realizată de o aşa manieră încât fie uşor de accesat, să faciliteze accesul şi a persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea pe site-ul liderului şi al proiectului vor fi postate informaţii cu privire la descrierea proiectului, o fişă sintetice ca va cuprinde informaţii relevante, precum: titlu, denumire beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală defalcată pe surse de finanţare.

Actualizarea permanentă cu informaţii privind rezultatele şi evoluţiile proiectului, va fi în responsabilitatea expertului solicitantului.

De asemenea, pentru asigurarea diseminării rezultatelor proiectului se va organiza şi Conferinţa de diseminare rezultate cu durata de 1 zi pentru un număr de aproximativ 60 persoane care va reuni specialişti în domeniu, reprezentanţi ai mediului academic, de cercetare, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai societăţii civile, ai partenerilor sociali.

Font Resize